Vereniging Aanbieders Dier en Zorg officieel van start vanaf 30 november 2022

Vereniging Aanbieders Dier en Zorg officieel van start vanaf 30 november 

Na een intensieve voorbereidingstijd van drie jaar wordt op 30 november de Vereniging Aanbieders Dier en Zorg operationeel. De vereniging heeft als doel het welzijn van dieren en cliënten in het werkveld van assistentiehonden en dierondersteunde interventies te optimaliseren. Dat doet de vereniging door de branche te verbinden, kennisoverdracht en onderzoek te faciliteren, te lobbyen en via een algemene gedragscode en specifieke welzijnsprotocollen het dierenwelzijn in deze bijzondere branche te bewaken. Op 30 november draagt het oprichtingsbestuur de verantwoordelijkheid voor deze branchevereniging over aan een definitief bestuur.

Branchevereniging Dier & Welzijn van start

Na een ontwikkelperiode van twee jaar is de Branchevereniging Dier & Welzijn voor professionele organisaties in dierondersteunde interventies opgezet. Met een startsubsidie van het ministerie van LNV zal een, door het oprichtingsbestuur aangestelde, kwartiermaker de vereniging handen en voeten geven. Primair richt de vereniging zich op het waarborgen van het welzijn van dieren die ingezet worden in dierondersteunde interventies. Daarnaast wordt voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie voor cliënten en ondersteunt de vereniging de verdere professionalisering van de branche. Dat doet zij onder andere door middel van kennisuitwisseling, het faciliteren in opleidingsaanbod en het uitvoeren van gezamenlijke lobby en -communicatie.

Actieplan dierenwelzijn en kwaliteit in dierondersteunde interventies

Met het dierenwelzijn als gezamenlijk doel heeft het werkveld van assistentiehonden en dierondersteunde interventies de handen ineengeslagen om een plan te maken de sector zodanig te organiseren dat het welzijn van de dieren en de kwaliteit van de interventies voor cliënten gewaarborgd is en blijft. Vanuit de werkgroep Dierenwelzijn in dierondersteunde interventies worden samen met het werkveld branche brede kwaliteitseisen ten behoeve van dierenwelzijn vastgesteld, wordt er gewerkt aan een register waar gekwalificeerde vrijwilligers, handlers/geleiders, professionals en opleiders zich kunnen aanmelden en wordt de mogelijkheid uitgewerkt om de branche te organiseren door het opzetten van een brancheorganisatie.