Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 9,95 incl. btw

Op deze pagina vind je de 7 categorieën. Klik op de eerste categorie om hier meer over te leren. Zodra je deze categorie hebt afgerond, kun je door naar de volgende. Daarnaast is er nog een pagina waar je meer leert over het scoren van jouw paard tijdens een sessie. Je moet eerst alle categorieën afronden voordat je toegang krijgt tot het scoren. Er volgt nu eerst uitleg over duur- en frequentiegedrag.

Gedragingen kunnen gescoord worden op duur of frequentie. Een duurgedrag betekent dat het gedrag voor langere tijd voor kan komen in een sessie. Een paard kan bijvoorbeeld tijdens een sessie gedurende 10% van de gehele sessie in totaal actief orenspel vertonen. Bij frequentiegedrag komt het gedrag een X aantal keer voor tijdens een sessie. Een paard kan bijvoorbeeld 1 keer in een sessie mesten of 3 keer toenadering zoeken. Bij de verdieping wordt aangegeven of het gedrag een duur- of frequentiegedrag is. Op de pagina over het scoren vindt je hoe je het gedrag kunt scoren.

Na het volgen van deze e-learning, kun je:

  • 21 gedragingen bij coach- en therapiepaarden herkennen
  • Jouw paard in je eigen coach- of therapiesessie observeren
  • Scoren welk gedrag het paard in de sessie laat zien.