In het project ‘Welzijn van coach- en therapiepaarden” hebben we, zoals de titel al aangeeft, het welzijn van paarden tijdens coach- en therapiesessies centraal gezet. Er is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van dierondersteunde sessies met paarden op de mens, maar het effect op het welzijn van paarden is nog nauwelijks onderzocht. In het project hebben we een viertal onderzoeken uitgevoerd met de volgende doelen:

    1. Inzicht krijgen in het karakter en de inzet (frequentie, duur en intensiteit van de sessie) van paarden in coach- en therapiesessies in Nederland;
    2. Het opleveren van een digitaal trainingspakket waarmee op eenduidige manier getraind kan worden in het herkennen van gedrag bij paarden tijdens coach- en therapiesessies;
    3. Onderzoek of een paard getraind kan worden om zelf aan te geven of het op dat moment ingezet wil worden voor een therapiesessie;
    4. Het opleveren van een Welzijnsgids voor Goede Praktijken voor paarden die ingezet worden voor coach- en therapiesessies.

Deze e-learning maakt deel uit van onderdeel 2: het opleveren van een digitaal trainingspakket. Na registratie krijgt u toegang tot een zevental video’s van de 21 gedragingen die we in het onderzoek hebben meegenomen.

*In de training hebben we het over paarden. We bedoelen hiermee alle paardachtigen, zo ook ezels en muildieren.

Bekijk de training