Branchevereniging Dier & Welzijn van start

Na een ontwikkelperiode van twee jaar is de Branchevereniging Dier & Welzijn voor professionele organisaties in dierondersteunde interventies opgezet. Met een startsubsidie van het ministerie van LNV zal een, door het oprichtingsbestuur aangestelde, kwartiermaker de vereniging handen en voeten geven. Primair richt de vereniging zich op het waarborgen van het welzijn van dieren die ingezet worden in dierondersteunde interventies. Daarnaast wordt voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie voor cliënten en ondersteunt de vereniging de verdere professionalisering van de branche. Dat doet zij onder andere door middel van kennisuitwisseling, het faciliteren in opleidingsaanbod en het uitvoeren van gezamenlijke lobby en -communicatie.